Jäta vahele

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Brain Games OÜ (edaspidi Brain Games) kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

Käesolev dokument määratleb Brain Games käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on väljendanud oma soovi kasutada Brain Games teenuseid ja osta meie tooteid.

Mis on kliendi isikuandmed?

Isikuandmed on andmed, mida Brain Games kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või reklaamsisu saatmiseks (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Kõiki Brain Gamesi kaupluste ja veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Brain Games rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kogutud isikuandmete kaitsmiseks.

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Brain Games OÜ (Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn, Harjumaa).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Töödeldavate kliendiandmete koosseis.

Brain Games kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • telefoninumber;
 • e-postiaadress;
 • postiaadress;
 • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Brain Games töötleb kliendiandmeid selleks, et:

 • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
 • pakkuda kliendile lojaalsusprogrammist tulenevaid soodustusi;
 • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.

Klient annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda kliendi isikuandmeid (nimi, isikukood, telefoninumber, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. E-poel on õigus kasutada kliendi elu- või asukoha aadressi informatsiooni edastamiseks kliendile ja nõusoleku korral edastada turundusliku informatsiooni.

Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.

 

Liitudes Brain Gamesi uudiskirjaga Brain Gamesi veebilehel või füüsilises kaupluses, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, kampaaniatest, uutest toodetest, uutest blogipostitusest ning tulevastest sündmustest. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti.

Saates teile e-kirja võime koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite selle, millistele linkidele te vajutate ja milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku. Seda selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. 

Kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele Facebookis, Google’is, YouTubes ja/või Instagramis reklaame. 

E-mailidele saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku. Brain Gamesi kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Google, Facebook, Instagram)

Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. 

 

Millistel juhtudel Brain Games avaldab kliendi andmeid?

Kliendi andmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleb meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 30 tööpäeva jooksul.

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes e-posti eesti@brain-games.com vahendusel või telefoni (+372) 666 1120. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest samuti teatama e-posti eesti@brain-games.com aadressil või telefoni (+372) 666 1120 kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:

 • see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
 • see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
 • see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik,
 • taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud,
 • taotleja isikut ei ole võimalik identifitseerida.

 

KÜPSISED

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et muuta oma teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone veebisaidi ja toodete külastamisel.

Brain Gamesi veebilehe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid automaatselt (sh kasutatav veebilehitseja, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, külastatud leheküljed jms). Andmeid kogutakse, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Kasutame küpsiseid, et aidata teil tõhusalt navigeerida ja teatud funktsioone täita. 

Vajalikud küpsised salvestatakse teie brauserisse, need on veebisaidi põhifunktsioonide jaoks hädavajalikud ja ilma nendeta ei toimi veebisait ettenähtud viisil. Need küpsised ei salvesta isikuandmeid.

Samuti kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid, mis aitavad analüüsida, kuidas te seda veebisaiti kasutate, salvestada teie eelistusi ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Need küpsised salvestatakse teie brauserisse ainult teie eelneval nõusolekul.

Funktsionaalsed küpsised aitavad täita teatud funktsioone, näiteks jagada veebisaidi sisu sotsiaalmeedia platvormidel, koguda tagasisidet ja muid kolmanda osapoole funktsioone.

Analüütilisi küpsiseid kasutatakse selleks, et mõista, kuidas külastajad veebilehega suhtlevad. Need küpsised aitavad anda teavet külastajate arvu, liikluse allika, jms kohta.

Tulemuslikkuse küpsiseid kasutatakse veebisaidi peamiste tulemuslikkuse näitajate mõistmiseks ja analüüsimiseks, mis aitab külastajatele pakkuda paremat kasutuskogemust.

Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse selleks, et edastada külastajatele kohandatud reklaami vastavalt nende poolt eelnevalt külastatud lehekülgedele ja analüüsida  reklaamikampaania tõhusust.

 

TURVALISUS 

Kõiki Brain Gamesi veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Brain Gamesi poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume meid sellest koheselt informeerida. Nii saame hoida võimaliku kahju minimaalsena. 

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Brain Gamesi veebipoel ligipääs.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Brain Games jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes, eeldame, et olete tutvunud ning nõustute nende põhimõtetega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil eesti@brain-games.com