Jäta vahele

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.
Käesolev dokument määratleb Brain Games OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on väljendanud oma soovi kasutada Brain Games OÜ teenuseid ja osta meie tooteid.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Brain Games OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Brain Games OÜ (Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn, Harjumaa).

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis.
Brain Games OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • sünnikuupäev;
  • telefoninumber
  • e-postiaadress
  • postiaadress
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)


Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Brain Games OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

  • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
  • pakkuda kliendile lojaalsusprogrammist tulenevaid soodustusi;
  • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.


Millistel juhtudel Brain Games OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Brain Games OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Brain Games OÜ saadab Klientidele infot pakkumiste ja ürituste kohta.

Kliendil on õigus igal ajal Brain Games OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes e-posti eesti@brain-games.com vahendusel või telefoni (+372) 666 1120. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest samuti teatama e-posti eesti@brain-games.com aadressil või telefoni (+372) 666 1120kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.